Fransızca Tercüme

Fransızca Tercüme
Fransızca Tercüme, özellikle ülke ilişkilerimiz bakımından oldukça büyük potansiyele sahip bir diğer tercüme dillerinden biridir. Fransa ve Kanada’da resmi dil olan Fransızca yine birçok Afrika ülkesinde ana dil olarak konuşulmaktadır.
Fransızca konuşulan ülkelere bir göz atmak gerekirse:

Belçika
Fransızca Belçika’nın resmi dillerinden birisidir. Özellikle Valon bölgesinde yaygın olarak konuşulmakla birlikte, bu bölgede Almanca da çok yaygındır. Brüksel’in de içinde yer aldığı merkezde Hollandaca ile birlikte resmi olan iki dilden biridir. Belçika’daki nüfusun yüzde kırkı Fransızca konuşurken yüzde altmışı ise Hollandaca konuşmaktadır. Hollandaca konuşan vatandaşların büyük bir çoğunluğu da ikinci bir dil olarak Fransızca konuşmaktadır.
Dolayısıyla Fransızca tercüme ve Hollandaca tercüme bu ülkede oldukça yaygın tercih edilen iki tercüme dilidir.

İsviçre
İsviçre’de kabul edilen dört resmi dilden biri Fransızcadır. Romansça ve Almancanın yanı sıra İtalyanca da İsveç’te oldukça yaygın konuşulan resmi dillerdendir. İsviçre halkının yüzde yirmisinin anadili Fransızca’dır. İtalyanca’dan türeme bir dil olan Romans dili İsviçre vatandaşlarının yalnızca yüzde altısı tarafından konuşulmaktadır.
Özellikle Fransızca ve diğer resmi diller olan Almanca, İtalyanca ve Romansça arasında tercüme oldukça yoğundur.

İtalya
Birçok kişinin bilmemesine rağmen, Fransızca İtalya’nın resmi dillerinden biridir. İtalya’nın belirli bölgelerinde ise İtalyancadan ziyade ağırlıklı olarak Fransızca tercih konuşulur. Ülkede diğer birçok dil ve lehçe konuşulsa da bunlar dikkate değer bir yüzdeye sahip değildir.

Lüksemburg
Lüksemburg ülkesinde Almanca ve Fransızca en yaygın konuşulan iki dildir. Lüksemburgca olarak tabir edilen bir başka dil olsa da bu dil asıl olarak Fransızca ve Almancadan esinlenilmiştir. Okullarda üç dilli eğitime sahip Lüksemburg’ta orta okuldan itibaren Almanca lisede ise Fransızca eğitim verilmektedir.
Halkın böylelikle her üç dili de akıcı olarak konuştuğu söylenebilir.
Lüksemburg ile ilgili Almanca ve Fransızca tercümelerde, ilgili profesyonellerimiz ile yanınızdayız.

Kanada
Kanada’da Fransızca ve İngilizce olmak üzere iki resmi dil vardır. Bu iki resmi dilden biri olan Fransızca nüfusun yaklaşık yarısı tarafından konuşulur. Özellikle bazı bölgelerde sadece Fransızca konuşan, İngilizceyi hiç bilmeyen insanlara rastlamak mümkündür. Çok eski bir geçmişe sahip Kanada’da daha çok son dönemlerin etkileri mevcuttur. Özellikle İngilizce ve Fransızca arasındaki tercümeler oldukça yaygındır ve büyük nüfusun getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda her geçen gün artmaktadır

Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri dünyanın belki de en kozmopolit ülkesi olması yönüyle karşımıza çıkmaktadır. Ancak birçok insan bu Federal devlet yapılanmasında aslında tam olarak bir resmi dilin kabul edilmediğini bilmez. Birçok insan resmi dilin İngilizce olduğunu düşünse de, ne İngilizce ne de Fransızca veya İspanyolca bir resmi dil değildir. Ancak sık konuşulan dillerdir. Nüfusun büyük bir çoğunluğu İngilizce ana diline sahiptir ve ikindi dil olarak İspanyolcayı veya Fransızcayı konuşur. Çeşitli eyaletlerde ikinci dil konuşan sayısı değişiklik gösterir.
İki binli yıllarda yapılan araştırmalara göre örneğin Louisiana eyaletinde iki yüz bine yakın insan aile arasında Fransızca konuşmaktadır.

Afrika
Dünyada Fransızca en çok Afrika kıtasında konuşulmaktadır. Buradaki Fransız sömürgelerinden kaynaklı bu kullanım Avrupa kıtasını dahi geride bırakmaktadır. Geçtiğimiz dönemde yapılan bir araştırmaya göre otuz birden fazla Afrika ülkesinde yüz yirmi milyona yakın insan ana dili olarak Fransızca konuşmakta ya da Fransızcayı ikinci dil olarak bilmektedir.
Afrika Fransızcası olarak kabul edilen Fransızcanın bir lehçesi olarak tabi edebileceğimiz dil aslında tüm Afrika ülkelerinde yine farklılık kazanmaktadır. Tek tip bir Afrika Fransızcasından söz etmek mümkün değildir.
Madagaskar’daki Fransızca ile, Fildişi Sahilleri veya Hint Okyanusundaki ülkelerde konuşulan Fransızca yer yer birbirinden oldukça büyük farklılıklar gösterir.
Kuzey Afrika ülkelerinden Mısır’ı ele aldığımızda, Arapçanın yanı sıra İngilizcenin yaygın olarak konuşulduğunu söyleyebiliriz. Ancak elit kesim arasında Fransızca konuşanların sayısı da azımsanmayacak düzeydedir.
Çeşitli ülkelerde konuşulan Fransızca dilinde, Türkçe yönünün haricinde, İngilizce ve diğer dillere de Çapraz tercüme hizmeti verdiğimizi biliyor muydunuz?
Fransızca tercüme konusunda güvenilir liman ‘Can Tercüme’.

©Can Tercüme – 2017

TOP izmir web tasarım